משרדנו מהמובילים בארץ בתחום ייצוג  עמותות , מלכ"רים וחברות לתועלת הציבור
עם התמחות מיוחדת ועתירת ניסיון  בתחומי ספורט חברה ותרבות.

אנו עוסקים בליווי משפטי של העמותה והמלכ"ר בכל הנדרש לפעילות התקינה והשוטפת.

למשרדנו ניסיון רב במציאת פתרונות יצירתיים וישימים למגוון הנושאים המתעוררים
אגב פעילותה של העמותה לרבות ייעוץ בעת הליכי ביקורת וניהול תקין .  

אנו דוגלים בשמירת הקוד האתי והנהלים הראויים בהתנהלות העמותה והמלכ"ר.