אנו מלווים מייעצים ומייצגים מועמדים מפלגות ורשימות בבחירות לכנסת, לאיגודים מקצועיים,  ובבחירות לרשויות המקומיות.

השרותים העיקריים במשרדנו בנושא מפלגות ובחירות:

  • מומחיות בענייני פריימריס ,ליווי מועמדים
  • מומחיות בענייני מימון בחירות חיצוניות ופנימיות לכנסת ולרשויות המקומיות
  • יעוץ משפטי שוטף למפלגות
  • יעוץ משפטי שוטף לסיעות ורשימות בשלטון המקומי ובהסתדרות
  • חברות בוועדות בחירות לרשויות המקומיות ובעבר בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
  • ליווי בחירות בתאגידים לרבות איגודים מקצועיים ועמותות
  • הגשת עתירות בענייני בחירות